« »

RAW-format

Det diskuteras flitigt om RAW-formatet är bättre eller ej gentemot JPEG.

Visst, RAW har sina nackdelar. Kräver efterbearbetning, tar stor plats på disk, kräver kraftigare dator för efterbearbetning, tar längre tid att ladda ner bilderna från kameran.

Trots det, tycker jag att fördelen överväger, att det finns så mycket information i filen som jag kan bearbeta med i efterhand.

Som exempel har jag ett foto som blev misslyckat fotograferad, kraftigt underexponerad.

Jag har gjort följande i Lightroom för att korrigera bilden

  • Ökat exponeringen nästan två steg,
  • minskat ljuset på himlen med ett steg med övertoningsfiltret
  • ökat fyllnadsljus med 24 punkter
  • adderat till klarhet (50p) och Lyster (25p)
  • ökat ljuset i ansiktet med penseln

Jag tycker slutresultatet blev riktigt bra. Tack för RAW-formatet som gör det möjligt

Kommentera