« »

Fotosöndag – Oväntat

Vad oväntat, holklocket är nedfällt. Vem är på besök ?

Bildidén är att många kvinnor förväntar sig att holklocket är nedfällt men det är oväntat att så är fallet.

Alla bilder kring temat Oväntat finner Du här


fotosöndag

Kommentera